Párová a rodinná terapie

Pro párovou nebo rodinnou terapii se rozhodují klienti, kteří se v blízkých vztazích ocitli v bodě, kde neví, jak pokračovat dál. Tímto bodem může být například partnerská nevěra, averze vůči partnerovi, rozhodování o rozvodu, proces rozvodu, vyrovnávání se s rozvodem, spory o děti, výchovné problémy, rodičovská nezkušenost, vztahy s jinými příslušníky rodiny, apod.

Do terapie většinou dochází všichni zúčastnění, to znamená partneři, rodiče s dětmi, prarodiče, atd. Během terapie se složení účastníků může měnit. Někdy je žádoucí pracovat s jednotlivými členy zvlášť.
První konzultace se zaměřují na vyjasnění zakázky jednotlivých účastníků sezení a definování společného cíle.

Základním principem mé práce s rodinou je systémové pojetí. Každý člen rodiny a jeho chování je součástí rodinného systému, jehož základní tendencí je udržení rovnováhy.

Paradoxně i problém může pomáhat udržet rovnováhu v systému. Každá změna v chování jednoho člena rodiny, negativní či pozitivní, nějakým způsobem ovlivní a vyvolá reakci u každého člena v systému.

V terapii pracuji s klientem na odhalení skrytých mechanismů, které ovlivňují rovnováhu rodinného systému. Klienti se během terapie mohou setkat s metodami systemické terapie, rodinných konstelací, rodinné terapie Virginie Satirové, terapie dotekem, atd.
Frekvenci konzultací si domlouvají klienti s terapeutem individuálně.

Délka jedné konzultace je 60-90 minut.