O mně

V současné době působím v České Lípě v centru Gaia jako psycholog, psychoterapeut, rodinný poradce a lektor.

Vzdělání
vystudovala jsem obor matematické inženýrství na Jaderné a fyzikálně inženýrské fakultě ČVUT v Praze (Diplom číslo C 294366).
a jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Diplom číslo 109361).

Dále jsem absolvovala:

Psychoterapeutické výcviky:

 • „Umění terapie“ – 750 hodin výcviku v systemické psychoterapii v ISZ – Institut pro systemickou zkušenost v Praze. Institut je členem Evropské Asociace pro Psychoterapii (EAP) a České systemické společnosti. Výcvik byl akreditován jako komplexní vzdělávací program pro oblast zdravotnictví dne 18. 4. 2001. Zakončila výcvik závěrečnou zkouškou a obhajobou terapeutické praxe (v Knize certifikátů ISZ pod číslem 594/UT 55).

 • Výcvik ve skupinové terapii (systémový a transakčně analytický přístup) v rozsahu 120 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 • TKI – výcvik v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin, zakončený teoretickou zkouškou. Výcvik je akreditován Českou asociací pracovníků linek důvěry a proběhl pod záštitou Střediska sociální a psychologické péče a Sdružení přátel Linky důvěry v České Lípě.

 • Integrovaný výcvik v základech krizové intervence a terapeutické pomoci v rozsahu 100 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská

 • Výcvik v krátké terapii zaměřený na rodinnou terapii, rozsah 120 hodin, lektor: PhDr. Ivana Veltrubská.

 • „Terapeutická práce s dotekem“ – výcvik v rozsahu 120 hodin, lektor: RNDr. Květa Palusková.

 • „Lege artis“ – výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii (80 hodin), lektor: PhDr. Jiří Růžička

Další vzdělávání
Pražská psychoterapeutická fakulta – šestisemestrové teoretické studium

 

Víkendové semináře

 • Arteterapie, lektor: Mgr. I.Hanušová

 • Sen v jungovské psychoterapii, lektor: PhDr. L.Běťák

 • Výklad snů, lektor: PhDr. O.Čálek

 • Taneční terapii, lektor: MUDr. R.Syrovátková

 • Práce s časovou osou, lektor: PhDr.L.Trapková, MUDr. V.Chvála

 • Focusing – provázení, lektor: Mgr.Igor Pavelčák

 • Biodynamické masáže v psychoterapii, lektor: Mgr. K.Palusková

 • Obnova lásky v rodině, lektor: Dr.phil. J.Prekopová, PhDr.J.Šturma