Individuální psychoterapie

Do individuální psychoterapie přichází klient, který chce uskutečnit změny sám v sobě a tak zlepšit kvalitu svého života. Zejména v prožívání, vnímání a prosazování sebe sama, v budování a udržování vztahů s druhými lidmi.

V první fázi si klient s terapeutem domlouvají zakázku - cíl, kterého chce klient dosáhnout.
Velmi důležitou podmínkou úspěšné terapie je vytvoření pro klienta bezpečného prostředí a ovzduší vzájemné důvěry. Naplnění této podmínky je také součástí první fáze. Klient má zaručenu mlčenlivost terapeuta, může docházet do konzultací anonymně, může terapii kdykoli přerušit.
V další fázi klient společně s terapeutem hledá své vnitřní síly a schopnosti pro provedení žádoucí změny.

Základním nástrojem psychoterapie je rozhovor. Během spolupráce se ale klient může setkat i s jinými způsoby práce terapeuta – s imaginací, focusingem, konstelačními metodami, arteterapeutickými technikami, relaxacemi, s bioenergetickým cvičením a technikami zahrnujícími práci s tělem.

Tak, jako se klient domlouvá s terapeutem na zakázce, tak se také individuálně domlouvají na frekvenci setkávání. Pro někoho je příznivá týdenní frekvence, pro někoho třeba měsíční. Během psychoterapeutického procesu se může frekvence setkávání měnit.

Délka jedné konzultace je zpravidla 50 – 60 minut.